Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Vaiko teisių apsaugos pagrindų
Pareiginė instrukcija
Dėl darbo laiko trumpinimo
Socialinės paramos mokiniams
Vaiko minimalios
Dokumentų rengimas
Švietimo įstatymas
Darbo apmokėjimas
NAUDINGA INFORMACIJA
Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo
Pirotechnikos priemonių
Socialinės pedagoginės pagalbos aprašo
LR SMM 2014-06-19 rašto Nr. SR-2827 „Dėl draudimo mokyklos terit
Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas
SMM Del rukymo mokyklos teritorijoje ir elektroniniu cigareciu
„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar k
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮST
Pavyzdinis pareigybės aprašas
VTAS Klaipėda kontaktai
Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymas
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacij
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

LR SMM 2014-06-19 rašto Nr. SR-2827 „Dėl draudimo mokyklos teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“ kopiją. Prašytume vadovautis rekomendacijomis.