Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Vaiko teisių apsaugos pagrindų
Pareiginė instrukcija
Dėl darbo laiko trumpinimo
Socialinės paramos mokiniams
Vaiko minimalios
Dokumentų rengimas
Švietimo įstatymas
Darbo apmokėjimas
NAUDINGA INFORMACIJA
Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo
Pirotechnikos priemonių
Socialinės pedagoginės pagalbos aprašo
LR SMM 2014-06-19 rašto Nr. SR-2827 „Dėl draudimo mokyklos terit
Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas
SMM Del rukymo mokyklos teritorijoje ir elektroniniu cigareciu
„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar k
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮST
Pavyzdinis pareigybės aprašas
VTAS Klaipėda kontaktai
Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymas
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacij
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

 2018-01-08

arba keičiantį pakeitimą su dokumento pavadinimu, kad matytume koks tesės aktas redaguotas, kada kokio straipsnio galiojimas keičiasi ir pan: 
Įsakymas V-717 2016-08-29 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija) 

 

  1. Valstybinė mokesčių inspekcija - http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1014223       
  2. Naudinga informacija finansininkui - Tax.lt:

· Neapmokestinamasis pajamų dydis
· Gyventojų pajamų mokesčio tarifai
· Delspinigių dydžiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas
· Valstybės remiamos pajamos
· Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga
· Bazinė mėnesinė alga ir bazinis valandinis atlygis
· Minimalus gyvenimo lygis
· Bazinė pensija ir draudžiamųjų pajamų dydis
· Delspinigių, už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą, dydis
· Palūkanų už mokestinę paskolą dydžiai
· Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos