Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Vaiko teisių apsaugos pagrindų
Pareiginė instrukcija
Dėl darbo laiko trumpinimo
Socialinės paramos mokiniams
Vaiko minimalios
Dokumentų rengimas
Švietimo įstatymas
Darbo apmokėjimas
NAUDINGA INFORMACIJA
Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo
Pirotechnikos priemonių
Socialinės pedagoginės pagalbos aprašo
LR SMM 2014-06-19 rašto Nr. SR-2827 „Dėl draudimo mokyklos terit
Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas
SMM Del rukymo mokyklos teritorijoje ir elektroniniu cigareciu
„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar k
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮST
Pavyzdinis pareigybės aprašas
VTAS Klaipėda kontaktai
Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymas
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacij
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 
2014-06-12
Patvirtintas Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas.
 
 
Švietimo ir mokslo ministras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 114 punktą 2014 metų birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 patvirtino  Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planą.
Šį planą beveik metus rengė darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo dvi Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos atstovės: Socialinės edukacijos fakulteto profesorė Giedrė Kvieskienė, lektorė Auksė Petruškevičiūtė. Pasiūlymus teikė  ir kiti asociacijos nariai: Klaipėdos miesto socialiniai pedagogai.