Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Dėl dokumentacijos patvirtinimo
2009 m. rugsėjis
Formos
Vidaus darbo su mokiniais formos
Dėl Vaiko gerovės komisijai teikiamų dokumentų formų
Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai
Dėl darbo apmokėjimo
Dėl darbo apmokėjimo (II)
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

REKOMENDACIJA DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS

(atnaujinta) 2013 01 18

  1. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjų registracijos žurnalas.
  2. Rizikos grupės mokinių vedamos bylos.
  3. Mokyklos vadovo patvirtintas socialinio pedagogo darbo laiko grafikas.
  4. Socialinio pedagogo pareiginis aprašas. 
  5. Socialinio pedagogo veikla atsisipindi mokyklos veiklos plane.

 

 

 

DARBAS SU UGDYTINIAIS

(Rekomenduojamos formos)

 

Spausti ant aktyvios nuorodos