Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO

VEIKLOS PLANAS

2013 m.

 

 

Tikslas. Padėti socialiniam pedagogui gilinti profesines žinias.

 

Uždaviniai:

1. Supažindinti su aktualiomis socialinėmis tendencijomis bei jų raiška asmens ir bendruomenės gyvenime.

2. Teikti įvairiapusę pagalbą.

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą

 

Eil. Nr.

Priemonės

Data

Atsakingas

Numatomas rezultatas

I.

Metodinio būrelio posėdžiai

1.1

1. Metodinio būrelio 2013 m. veiklos plano rengimas.

2. Socialinių pedagogų audito rezultatų aptarimas.

Sausis

V. Martyšienė

V. Morkūnienė

 

Parengtas veiklos planas.

Metodinė pagalba kolegoms.

1.2

Pasirengimo metodinei išvykai – susitikimui su Mažeikių miesto socialiniais pedagogais aptarimas.

Balandis

V. Martyšienė

Parengta susitikimo programa.

1.3

SSGG analizės duomenų apibendrinimas.

Gruodis

V. Martyšienė

Pagalba socialiniam pedagogui.

 

 

 

 

 

II.

Metodiniai susirinkimai

2.1

1. Supažindinimas su metodinio būrelio 2013 m. veiklos planu.

2. Socialinio ugdymo naujovės.

Sausis

V. Martyšienė

Plano vykdymas.

Naujovių panaudojimas veikloje.

2.2

Lankomumo prevencija ugdymo įstaigose (Problemų ir atvejų analizė).

 

 

Kovas

V. Martyšienė

Pagalba vieni kitiems vykdant lankomumo prevenciją ugdymo įstaigose.

2.3

Smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose (Problemų ir atvejų analizė).

 

Balandis

V. Martyšienė

Pagalba vieni kitiems vykdant patyčių prevenciją ugdymo įstaigose.

2.4

1. Streso įveikimas per meno terapiją.

2. Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimas.

 

Gegužė

V.Martyšienė A.Misevičienė

 

Socialinių kompetencijų plėtojimas.

2.5

1. II pusmečio metodinės veiklos plano aptarimas.

2. Naujovės socialinio pedagogo darbe.

Rugsėjis

V. Martyšienė

Pasikeitusių ar atšauktų teisinių dokumentų analizė.

2.6

Darbas su nusikalsti linkusiais  paaugliais.

Spalis

V. Martyšienė

A. Brasas

Pagalba mokiniui.

2.7

Socialinio pedagogo pagalba mokytojams bendraujant su tėvais.

Lapkritis

V. Martyšienė

S. Kavolienė

Pagalba mokytojui.

2.8

1. Metodinio būrelio 2012 m. veiklos analizė.

2. Veiklos gairės 2014 m.

3. Supažindinimas su SSGG duomenų analize.

3. Naujo metodinio būrelio rinkimai.

Gruodis

V. Martyšienė

Metodinio būrelio 2014 m. veiklos plano projektas.

Pagalba socialiniam pedagogui.

III.

Gerosios patirties sklaida

3.1

Smurto ir patyčių prevencijos vykdymas mokykloje (Patirties sklaida).

Balandis

V. Martyšienė

S. Kavolienė

Profesinių kompetencijų tobulinimas

3.2

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais (Patirties sklaida).

Spalis

V. Martyšienė

Profesinių kompetencijų tobulinimas

IV.

Kiti renginiai

4.1

Disputas „Ar mokame spręsti konfliktus?“ (Susitikimas – disputas  su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais).

Vasaris

V. Martyšienė

Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas.

4.2

Susitikimas su Moksleivių parlamento nariais.

 

Kovas

V. Martyšienė

R. Borta

Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas.

4.3

Susitikimas su Mažeikių miesto socialiniais pedagogais. „Socialinio pedagogo veikla ugdymo įstaigoje“  (Dalinimasis patirtimi).

Balandis

V. Martyšienė

S. Kavolienė

Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas.

4.4

Diskusija su Vaiko teisių apsaugos specialistais.

Gegužė

 

Profesinių kompetencijų stiprinimas

4.5

Išvyka į gamtą „Pirmojo pusmečio veiklos, sėkmių ir nesėkmių aptarimas.

Birželis

V. Martyšienė

I. Tamašauskaitė

Bendravimas neformalioje aplinkoje

 

V. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

5.1

Klaipėdos universiteto socialinės pedagogikos centras.

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.2

Atviros erdvės jaunimo centras.

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.3

Dvasinės pagalbos jaunimui centras.

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.4

Šeimos ir vaiko gerovės centras

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.5

Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.6

Klaipėdos vyriausias policijos komisariatas

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.7

Klaipėdos psichologinė – pedagoginė tarnyba

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.8

Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriai

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

5.9

Jaunimo darbo centras

Pagal poreikį

V. Martyšienė

Profesinės kompetencijos tobulinimas

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                              Vaida Martyšienė

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

METODINIO BŪRELIO NARIAI

2012/2013 m.

 

Klaipėdos miesto socialinių pedagogų el.tinklalapis – klaipedossocialiniai.vip1.lt. Ten galite matyti aktualią informaciją skirtą socialinio pedagogo darbui.

Klaipėdos miesto socialiniai pedagogai renkasi vieną kartą mėnesyje. Kiekvieno mėnesio antrą antradienį.

Klaipėdos socialinių pedagogų metodinio būrelio tarybos nariai:

  1. Metodinio būrelio pirmininkė – Vaida Martyšienė, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė. Socialinių pedagogų el. tinklalapio įkūrėja ir globėja (informacijos koordinatorė ir tinklalapio prižiūrėtoja ).
  2. Metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja – Vilma Morkūnienė, Klaipėdos Žemynos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė.
  3. Sekretorė – Giedra Misevičienė Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.
  4. Atsakinga už kultūrinių renginių organizavimą – Areta Skukauskienė, Klaipėdos Paslaugų ir verslo mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  5. Atsakinga už informacinės medžiagos pateikimą socialinių pedagogų el. tinklalapyje – Sandra Kavolienė, Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos vyr. socialinė pedagogė.
  6. Atsakinga už metodinių renginių organizavimą - Rita Borta, „Vyturio“ pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  7. Metodinio būrelio finansininkė – Regina Songailienė, Klaipėdos Suaugusiųjų S. Šemerio gimnazijos vyr. socialinė pedagogė.

 

Metodinio būrelio pirmininkas(ė)                                                       V.Martyšienė