Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 2015 M. VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas: Vienyti miesto socialinius pedagogus sprendžiant kylančias problemas bei ieškant naujų veiklos krypčių ir galimybių.

Uždaviniai:

  1. Plėtoti bendradarbiavimą su įvairiomis ugdymo institucijomis,  socialinių pedagogų metodinius susirinkimus organizuoti  miesto mokyklose arba socialinių partnerių erdvėse.
  2. Skatinti miesto socialinių pedagogų saviraišką ruošiant kvalifikacijos kėlimo programas bei dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
  3. Telkti miesto socialinius pedagogus bendrai darbinių iššūkių įveikai.
  4. Ieškoti naujų miesto socialinių pedagogų veiklos sričių, metodų organizuojant prevenciją bei vykdant intervenciją darbe.
  5. Inicijuoti metodines socialinių pedagogų išvykas.
Eil. Nr.  Priemonės  Mėnuo  Atsakingas asmuo Numatomasrezultatas  
I. Metodinio būrelio posėdžiai  
1.  Metodinio būrelio 2015 m. veiklos plano rengimas. Sausis  A. Skukauskienė Parengtas veiklos planas.   
2.     Rekomendacijų paruošimas ŠMM socialinio pedagogo pareiginei instrukcijai redaguoti (R. Mantrimienė).  KovasLapkritis A. Skukauskienė  Parengtos ir pateiktos rekomendacijos socialinio pedagogo pareiginės instrukcijos redakcijai  
3.     Tyrimai kvalifikacinių programų poreikiui nustatyti(G. MisevičienėR. BortaL. Kelnerytė). Vasaris A. Skukauskienė Tikslingai pasirenkamos programos, keliama miesto socialinių pedagogų kvalifikacija  
4. 4. Miesto socialinių pedagogų veiklos įvairinimas. Lapkritis A. Skukauskienė  Gerosios patirties sklaida, profesinės kompetencijos tobulinimas  
II. Metodiniai susirinkimai  
1.     Supažindinimas su metodinio būrelio 2015 m. veiklos planu bei trejų metų būrelio veiklos gairėmis (S. Kavolienė, R. Borta). Sausis A. Skukauskienė  Veiklos plano įgyvendinimas  
2.    3.       1. Socialinių įgūdžių grupių reikšmė socialinio pedagogo veikloje.2. Praktinis užsiėmimas „Pasidalink savo istorija“. Balandis E. KubiliūtėR. Songailienė  Mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti  
1.Socialinio pedagogo veiklos galimybės, integruojant globotinius į visuomenę (A.Brasas).2. Klasės valandėlių vyresniųjų klasių mokiniams vedimo metodai (J. Židickienė). Spalis A.Skukauskienė  Bendradarbiavimo su įvairiomis institucijomis, efektyvinimas.Profesinių kompetencijų tobulinimas  
4.      1. Grupinis darbas:,,Rūkymo žala arba pamoka kitaip“ (L. Kelnerytė). 2. Prevencinės akcijos ir renginiai pradinėse klasėse (G. Domarkienė). Rugsėjis A.Skukauskienė  Profesinių kompetencijų tobulinimas  
5.    Būtinosios  socialinių pedagogų dokumentacijos tvarkymo naujovės (E.Kučinskienė,V. Martyšienė). Rugsėjis A. SkukauskienėE. Kučinskienė Darbas, vadovaujantis veikiančiais dokumentais  
6. 1. Darbo su mokiniais ypatumai jaunimo klasėse (Inga Tamašauskaitė).2.  Naujos kartos mokiniai. Kas jie? (J. Židickienė). Kovas A. Skukauskienė  Jaunimo klasių formavimo specifikos suvokimas;lankstumas bendraujant su įvairių kartų asmenimis  
7. SSGG analizė, aktualijų analizė, metinės veiklos ataskaita (internetinėje svetainėje www.klaipedossocialiniai.vip1.lt skelbiama medžiaga). Sausis - gruodis G. MisevičienėA.SkukauskienėS. KavolienėR. BortaR. Ambrazaitienė V. Martyšienė Socialinių pedagogų veiklos sklaida viešojoje erdvėjeMetodinio būrelio 2016 metų veiklos plano projekto rengimas  
III. Gerosios patirties sklaida  
1. Seminaras „Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose specifika“. Lapkritis A.Skukauskienė Grupinių procesų dinamikos supratimas  
2. 1. Patirties programoje „Gyvai“ siekiant sėkmingo strategijų įgyvendinimo sklaida (R. Borta);2. Bendradarbiavimo su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ galimybės(K. Kazakauskienė). Gegužė  A.Skukauskienė Galimybė rinktis programą „Gyvai“ psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;sėkmingesnis savanorių veiklos koordinavimas  
 
3. Atviras renginys - miesto mokyklų akcija: „Draugystės ABC“. Gegužė V. MartyšienėR. BortaS. KavolienėGiedra MisevičienėRūta Ambrazaitienė Mokyklų bendradarbiavimo tobulinimas  
4. Vaizdo pamoka „Kūno kalba“:1.Ką sako mūsų kūno kalba? (J. Bliūdžiuvienė).2.Vaizdo pamoka gyvai“ (S.Kavolienė).  Vasaris A.Skukauskienė Geresnis neverbalinių signalų suvokimas; viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas  
IV. Kiti renginiai    
1. Metodinės išvykos:1. Susitikimas su Telšių miesto socialiniais pedagogais;2. Lankymasis Telšių krizių centre. Birželis A.Skukauskienė  Profesinių kompetencijų tobulinimas    
2. Medžiagos rinkimas metodinei priemonei (žalingų įpročių, patyčių, smurto prevencijai, užimtumo organizavimui). Sausis - gruodis V. MartyšienėR.Borta  Surinkta medžiaga metodinei priemonei prevencinėmis temomis    
3. Bendradarbiavimo projektas su Estijos respublikos socialiniais pedagogais. Birželis R. BortaV. MartyšienėA. Skukauskienė  Socialinės pedagoginės veiklos tobulinimas dirbant su sunkumus patiriančiais mokiniais    
V. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis    
1. Pedagoginė psichologinė tarnyba Sausis - gruodis A. SkukauskienėE. Kubiliūtė Profesinės kompetencijos konsultuojant tobulinimas    
2. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija Pagal poreikį A. Skukauskienė  Profesinės kompetencijos tobulinimas    
3. Klaipėdos universiteto socialinės pedagogikos katedra Pagal poreikį A. SkukauskienėV. Martyšienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
4. Atviros erdvės jaunimui centras Pagal poreikį S. Kavolienė  Profesinės kompetencijos tobulinimas    
5. Dvasinės pagalbos jaunimui centras Pagal poreikį L. Juodžbalytė -Stungevičienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
6 Šeimos ir vaiko gerovės centru Pagal poreikį S. Kavolienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
7. Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyrius Pagal poreikį S. Kavolienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
8. Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriai Pagal poreikį S. Kavolienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
9. Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras Pagal poreikį A. Skukauskienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
10. Klaipėdos miesto vyriausias policijos komisariatas Pagal poreikį A. Skukauskienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
11. Klaipėdos savivaldybės etnokultūros centras Pagal poreikį A.Skukauskienė Profesinės kompetencijos tobulinimas    
12. Sutrikusio vystymosi kūdikių namai Pagal poreikį R. SongailienėR. Borta Empatiškumo ir atjautos skatinimas    
                 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                      Areta Skukauskienė