Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

12. 2009-12-08 14 val. PŠKC. Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas: Metodinio  būrelio 2009 m.  veiklos analizė. Metodinio būrelio rinkimai. Prevencinės veiklos organizavimas (konkursų, akcijų, debatų, stendinės medžiagos ir pan. rengimas).

Iki.

 

 

11. 2009-11-23 d.

  Šis seminaras vyks PŠKC.  

 

 

Mokymai mokyklų prevencinio darbo grupių nariams

 PROGRAMA

2009 m. lapkričio 26-28 d. 

Klaipėda

 

Lektoriai:

V.Benaitienė

I.Jonutytė

D.Lengvinas

 

 

Lapkričio  26 diena

 

9.00 - 9.10             

Prisistatymas.

9.10 - 11.15

Vaikų, patiriančių socializacijos sunkumus, psichosocialiniai ypatumai. Socializacijos veiksniai: psichobiologiniai faktoriai, socialiniai - psichologiniai faktoriai ir socialiniai - ekonominiai faktoriai. Rizikos ir apsauginių faktorių klasifikacija.

11.15 - 11.30

Pertrauka.

11.30 - 13.00

Socialinės pagalbos technikos ir korekcijos priemonės. Netinkamo elgesio samprata. Prosocialaus ir asocialaus elgesio vertinimo kriterijai bei moksliniai požiūriai, analizuojantys elgesio priežastis. Elgesio korekcijos priemonės.

13.00 - 13.30

13.30 - 15.45

Pertrauka.

Aplinkos, į kurią grįžta vaikas, pasibaigus priežiūros priemonių taikymo laikotarpiui, paruošimo svarba. Rekomendacijos darbui su socializacijos institutais (šeima, pedagogais, bendraamžiais). Socialinis pedagoginis psichologinis darbas su vaiko šeima.

 

15.45 - 16.00                Pertrauka.

16.00 - 18.00                Bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkos institucijoje kūrimas. Pagalbos projektavimas ir vertinimas. Refleksija.

 

Lapkričio  27 diena

9.00 - 9.10             

Prisistatymas. 

9.10 - 11.15

Specialisto, vykdančio vaiko minimalią  priežiūrą,  vadybinė veikla. Specialistų veiklos planavimas ir vertinimas.

11.15 - 11.30

Pertrauka.

11.30 - 13.45

Socialinė partnerystė - tarpinstitucinių tinklų kūrimas.

  13.45 - 14.15

Pertrauka.

14.15 - 16.30

Grupinio darbo organizavimas vykdant vaiko minimalią priežiūrą. Veiklos efektyvumas.

16.30 - 16.45               

Pertrauka.

16.45 - 17.15

Perdegimo sindromas. Perdegimo sindromo įveikos strategijos. Intervizija. Supervizija. Refleksija.

 

 

 

 

Lapkričio  28 diena

9.00 - 9.10             

Prisistatymas.

9.10 - 11.00

Norminių dokumentų, reglamentuojančių, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios priežiūros įstatymo įgyvendinimą, analizė. Tarptautinės ir nacionalinės konvencijos, teisės aktai ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys švietimo pagalbą, raidą ir tendencijas.

11.00 - 11.15

Pertrauka.

11.15 - 12.45

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas bei įgyvendinimo priemonės. Gerosios patirties sklaida vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimo kontekste. Tarptautinė ir nacionalinė  patirtis dirbant su elgesio  problemų turinčiais vaikais.

12.45 - 13.15

Pertrauka.

13.15 - 15.30

Refleksija.

 

10. 2009-11-02 d.

 Š.m.lapkričio 10 d., 14.00 val. vyks socialinių pedagogų susirinkimas. Susirinkimas vyks ne PŠKC (Pedagogų švietimo ir kvalifikacijos centre), o Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto bibliotekoje (adresas: Minijos153). 

Kolegų/ių, kurie gali pristatyti, pasidalinti gerąja patirtimi iš prevencinių veiklų organizavimo barų informuoti J.Židickienę iki lapkričio 5 dienos.

Iki susimatymo. 

 

9. 2009-10-08 d. 

Spalio 15 d. (Val. tikslinti tel. 396151) Socialinių pedagogų išvyka į Socializacijos centrus ir Nepilnamečių pataisos namus. Šiauliai, Vilnius. Dalyvauja užsiregistravę socialiniai pedagogai.

Geros Jums kelionės....Smile. Lauksime įspūdžių.

 

 

 

 

 

 

 

 8. Dar vienas, rugsėjo mėnesį, susirinkimas.

Rugsėjo 28 dieną, 14.00, PSKC (Pedagogu Svietimo Kultūros centre), vyks labai svarbus susirinkimas apie galiojančias/negaliojančias tvarkas, darbo grupes ir t.t. Gali susirinkime dalyvauti pavaduotojai, kurie kuruoja prevenciją. Bus kalbama apie protokolų rašymą (kaip teisingai juos rašyti, kaip teikti siūlymus). Visi, kas galite, būtinai dalyvaukite.

Iki.

 

DĖMESIO! Įvyko pakeitimas.

Keičiasi mūsų (socialinių pedagogų) susirinkimo vieta. Data nesikeicia - rugsejo 8 d., 14. 00 val., bet ne PSKC, o PPT, (Debreceno 41) nes bus dar aiškinama apie SPIS (nemokamo maitinimo žurnalo pildymo) metodiką. Kam neaktualu, į susirinkima gali atvykti kokia valandėle vėliau. Labai kvieču visus dalyvauti susirinkime,nes informacijos yra be galo daug.

 

   7.   Baiginėjasi vasara... Oda dar kvepia jūros vandeniu ir žvilgsniuose dar spindi sukauptos išglamonetos laužų ugnelės... O  širdyje jau kruta prasidedantys darbai, nerimuką kutena būsimi rūpesčai,o širdies plakimą greitina būsimas tempas... Su "Naujais metais", su NAUJU DARBU PRADZIA!

Susirinkimas numatomas rugsėjo 8d., 14.00 val., PSKC. Susirinkimo tema:"Naujoves socialinio pedagogo veikloje".

P.S.   Siūlymas nenuleisti "sparnų" ir rimtai pasiruošti lapkričio mėnesį vyksiančiai RESPUBLIKINEI KONFERENCIJAI, vyksiančiai Klaipėdoje, PSKC.Konferencijos tema: ,,Kaip neperdegti socialiniam pedagogui: veiklos multidimensija ir žmogiškosios galimybės". Po konferencijos,išleisime metodinį leidinį ,,Į pagalbą socialiniam pedagogui". Konferenciją organizuos Klaipedos miesto socialiniai pedagogai. Jau suderinau su Giedre Kvieskiene, Algimantu Šimaičiu ir Aukse Petruškevičute (Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos prezidente) del dalyvavimo konferencijoje. Todel,gerbiami ir šaunūs mano bendražygiai,apgalvokite kas ir kokį pranešimą galėtumėte skaityti konferencijos metu arba siūlykite savo temas debatams. Mūsų susirinkimo metu išsirinksime moderatorius darbo grupėse koordinavimui. Konferenciją norisi paruošti naudingą. Juk mes neturime tiek daug laiko, kad ji švaistyti bet kam. Tad apie viską išsamiau - susirinkimo metu, rugsejo 8d.

Iki!

 

   6. Jau vasara nenumaldomai artėja, o su jos pradžia ... ir mokslo metų pabaiga...

Nors ir pats darbymetis, kviečiame atsipūsti ir nusimesti dalį darbų naštos, pasidalinti su kolegomis rūpesčiais ar neišspręstais klausimais. GAL PALENGVĖS?

Susirinkimas vyks 2009 birželio 18d. 14 val. PŠKC. Smile

 

   5. 2009-05-12 d. kviečiame į susirinkimą PŠKC 14 val. Tikimės sulaukti svečių iš savivaldybės. Aptarsime nemokamo maitinimo registravimo naujoves. Ateikite su savo argumentais. Iki. Gerų dienų!

 

   4. 2009-04-10 d. Klaipėdos Kolegija PF,  kviečiame dalyvauti konferencijoje "Socialinių pedagogų profesinių kompetencijų raiška praktinėje veikloje".    

   2009-04-15 d.  PŠKC "Mokinių savižudybės ir jų prevencija" .

   2009-04-28 d. PŠKC vyks seminaras "Mokinių sunkumai ir problemos bei  jų įveikimo būdai".

 

   3. 2009-03-10 d. lauksime Jūsų susirinkime, kuris vyks KPŠKC 14 val. Numatyta tema " Mokinių lankomumo apskaitos ir gerinimo strategijos". Tikimės naudingų pranešimų ir pasidalinimo gerąja patirtimi. Gerų dienų!  

 

   2. 2009-02-10 d.susirinkimas vyks KPSKC 14 val. Laughing

 

   1. 2009-01-06 d. Susirinkimas vyks P.Mašioto pagrindinėje mokykloje 2009-01-06d. 14 val.

Lauksime. Smile

 

 

KLAIPĖDOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2009 m.

 

Tikslas:  tęsti socialinių pedagogų susirinkimų organizavimą, rūpintis darbo,

                kvalifikacijos kėlimo sąlygomis.

 

Uždaviniai:

 1. bendradarbiaujant su socioedukacinio darbo teorijos ir praktikos specialistais ir toliau dalintis darbo patirtimi (tarpusavyje ir su kitais specialistais);
 2. tobulinti socialinių pedagogų būtinąją dokumentaciją, profesinio rengimo, kvalifikacijos ir atestavimo sistemą, teikti rekomendacijas socialinius pedagogus rengiančioms ir jų kvalifikaciją keliančioms įstaigoms, organizuoti susitikimus, diskusijas;
 3. skleisti naujausią Lietuvos ir užsienio šalių socioedukacinio darbo patirtį ir idėjas;
 4. dalyvauti socialinės paramos sistemos vaikams ir jų šeimoms kūrime ir rūpintis šios sistemos funkcionavimu.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingi ir pranešėjai

 

I. Metodiniai susirinkimai ir metodinio būrelio posėdžiai

 

 

1.

Metodinis susirinkimas. 2009 m. veiklos plano rengimas.

2009 01 06

J. Židickienė

2.

Socialinių pedagogų atestacijos nuostatų analizė.

2009 05 12

J. Židickienė.

Pranešėja: Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. inspektorė

D. Andrijauskienė

3.

Naujovės socialinio pedagogo veikloje.

2009 09 08

J. Židickienė

4.

Socialinių pedagogų metinės veiklos analizė (SWOT).

2009 12 08

J. Židickienė

 

II. Gerosios patirties sklaida

 

 

1.

Mokinių socialinių įgūdžių lavinimas. Metodiniai patarimai klasių valandėlių organizavimui

2009 02 10

J. Židickienė

2.

Mokinių mokyklos lankomumo apskaita.

2009 03 10

J. Židickienė

3.

Ekologinė akcija „Pradėkime nuo savęs" (pajūryje).

2009 06 09

J. Židickienė

4.

Pasidalijimas prevencinės veiklos organizavimo klausimais (konkursų organizavimas, akcijų, debatų rengimas, stendinės medžiagos pateikimo formos ir pan.).

2009 11 10

J. Židickienė ir metodinė taryba.

 

 

III. Konferencija (seminaras)

 

 

1.

Socialinių pedagogų pareiginių instrukcijų analizė. Kaip profesiškai „neperdegti"?

2009 pagal atskirą susitarimą su lektorėmis

J. Židickienė ir metodinė taryba.

Lektoriai: Lietuvos socialinių pedagogų valdybos primininkė A. Petruškevičiūtė,

G. Kvieskienė, Vilniaus pedagoginio universiteto, socialinės pedagogikos katedros vedėja, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos įkūrėja, globėja, daugelio mokslinės socialinės pedagoginės literatūros, vadovėlių, straipsnių autorė.

 

 

 

 Klaipėdos miesto socialinių pedagogų el.tinklalapis - klaipedossocialiniai.vip1.lt

Klaipėdos socialinių pedagogų metodinio būrelio tarybos nariai:

 1. Metodinio būrelio pirmininkė - Jolanta Židickienė, Klaipėdos „Varpo" gimnazijos vyr. socialinė pedagogė.
 2. Metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja - Rasa Mantrimienė, Klaipėdos

      H. Zudermano vidurinės mokyklos socialinė pedagogė - metodininkė.

 1. Sekretorė - Rūta Malčienė , Klaipėdos M. Gorkio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
 2. Socialinių pedagogų el. tinklalapio įkūrėja ir globėja (informacijos koordinatorė ir techninis tinklalapio prižiūrėtojas) -  Vaida Martyšienė, Klaipėdos Tauralaukio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
 3. Atsakinga už kultūrinių renginių organizavimą - Jūratė Bagdonaitė - Pašilienė, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė - metodininkė.
 4. Atsakinga už informacinės medžiagos pateikimą socialinių pedagogų el. tinklalapyje - Genutė Liseckienė, Klaipėdos „Vitės" pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
 5. Metodinio būrelio finansininkė - Rita Borta, „Vyturio" pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

 

Sudarė: socialinių pedagogų metodinio

 būrelio pirmininkė J. Židickienė

 

KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

SWOT ANALIZĖ

2008 m.m.

 

 

Privalumai:

 1. Suorganizuota paroda.
 2. Aptariami su kolegomis rūpimi klausimai. Paskui būna lengviau pildyti lenteles, ataskaitas.
 3. Dalijimasis turimais prevenciniais filmais.
 4. Turima pastovi susirinkimo vieta.
 5. El. paštu informuojama apie metodinio susirinkimo rezultatus, persiunčiamos formos, svarbi informacija.
 6. Gerosios patirties sklaida.
 7. Šilti, neformalūs tarpusavio santykiai.
 8. Vienas kito palaikymas, vieningumas.
 9. Geras vadovavimas.
 10. Nusistovėję rūpesčiai.

 

Trūkumai:

 1. Mažai susirenka kolegų.
 2. Visuomeninių ir nevisuomeninių įmonių specialistų vengimas atvykti į susirinkimus pokalbiams (PLC, gydytojai ir t.t.).
 3. Mažas entuziazmas.
 4. Motyvacijos trūkumas.
 5. Laiko nesuderinamumas.
 6. Nuomonės neišsakymas (kartais).
 7. Diferencijuoti socialinius pedagogų susirinkimus pagal darbo pobūdi, pvz.: profesinės mokyklos, suaugusiųjų mokyklos, globos namai...

 

Galimybės:

 1. Gerinti dalyvavimo aktyvumą.
 2. Intensyviau dalintis gerąja  patirtimi projektinėje ir kt. veikloje.
 3. Pasikviesti specialistus iš miesto įstaigų.
 4. Organizuoti metodinius susirinkimus įvairiomis formomis (joga, baidarės, išvyka prie jūros).
 5. Pasikviesti lektorių galinčių konsultuoti praktiniais (socialinio pedagogo darbo) klausimais.

 

Pavojai:

 1. Emocinių išgyvenimų pasidalijimas, nukrypimas nuo temos.
 2. Motyvacijos trūkumas dalyvaujant metodiniuose susirinkimuose.
 3. Didelė kolegų kaita.
 4. Neužtikrintumas dėl ateities.
 5. Netobula įstatyminė bazė.
 6. Laiko trūkumas.
 7. Mokykloje esame palikti vieni ir užkrauti dideliais darbo krūviais.

 

 

Duomenis apibendrino:

socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė J. Židickienė