Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

2010-12-20

KVIETIMAS ŠVĘSTI!

Gruodžio 28 dieną, antradienį 15 val. bare „Kontera" (dabar ten yra Kiniečių restoranas, adresas: Danės g.  5).

Virtuvė - kinietiška. Kviečiame visus pabūti kartu. Informuokite socialinių pedagogų būrelio pirminikę Jolantą Ž. (kad ir per groups‘ą), reikia žinoti kiek vietų rezervuoti.

Kam nepavyks (priežastys turi būti labai svarbiosEmbarassed) atvykti 15val., esate laukiamos(-i) prisijungti Jums patogiu laiku. Lauksime iš Jūsų žinučių iki gruodžio 24 d.

______________________________________________________________

 

2010-11-22

Socialinių pedagogų susirinkimas numatomas gruodžio 14 d. 14 val. PŠKC.

Nuotaikos bus jau šventinės, tad turėkite pasiūlymų dėl šventinio susitikimo Smile.

Iki malonaus susitikimo. 

 

________________________________________________________________

 

2010-11-10

  KVIEČIAME visus aktyviau registruotis Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS POKYČIAI ŠIANDIENINĖJE BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE".

Nepamirškite pridėti pranešimų anotacijos.

 

Kilus neaiškumams rašykite adresu konf.soc@gmail.com

 Jei kas negavote, registracijos formos, praneškite, atsiųsime registarcijos formą.

 

Gerų jums dienelių.

 

Su pagarba,

Konferencijos organizacinis komitetas.

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 2010-10-20

Socialinių pdagogų susirinkimas PŠKC vyks lapkričio 09 d. 14 val.

Smile

______________________________________________________________ 

 2010-10-20

   KVIEČIAME visus aktyviai dalyvauti Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS POKYČIAI ŠIANDIENINĖJE BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE". Kuri vyks 2010 m. gruodžio 10 d. KU Pedagogikos fakultete, S.Nėries g. 5, Klaipėda.Konferencijos tikslas: diskutuojant aptarti socialinio pedagogo veiklos pokyčius šiandieninėje besikeičiančioje visuomenėje.

Konferencijos organizatoriai - Klaipėdos miesto socialinių pedagogų būrelio iniciatyvinė grupė ir partneriai: KU Socialinės pedagogikos katedra, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos Valstybinė Kolegija Pedagogikos fakultetas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija.

Pranešimo temą, susijusią su konferencijos tema, konferencijos dalyviai praneša organizatoriams iki 2010 m. lapkričio 10 d. pagal paraišką (1 priedas.) el.paštu: konf.soc@gmail.com, faksu 8 46 481 540.

Pranešimo trukmė iki 15 min.

Konferencijos dalyvio mokestis 15 Lt.

Už pažymėjimo išdavimą mokestis 3 Lt.

Kelionės ir pietų išlaidų organizatoriai neapmoka.

Konferencijos dalyviams bus įteikti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro pažymėjimai.

 

_______________________________________________________________

 2010-09-21

Organizujamas Klaipėdos miesto ir Kauno miesto socialinių pedagogų susitikimas Kaune. Spalio 07 d. (data gali būti tikslinama).

Galinčius vykti kviečiame registruotis. Vietų skaičius ribotas.  Kreiptis į mūsų pirmininkę Jolantą Židickienę.  

 

Sėkmės darbuose.

_______________________________________________________________

 

2010-09-14

Pirmasis naujų mokslo metų socialinių pedagogų susirinkimas rugsėjo 14 d. 14 val. PŠKC.

Laukiame su nekantrumu!

_________________________________________________________________ 

2010-04-19

KVIEČIAME: Gegužės 11d. 14 val. PŠKC užsiemimas "Gyvo garso poveikis sveikatai". Veda muzikos terapeute Diana Dainytė Uribe.

 

 


3. 2010-03-09 d., 14 val.  susirinkimas vyks Atvirų erdvių jaunimo centre (Simonaitytės g. 24, Klaipėda Tel.: 8 616 14526,  centro vadovė Violeta Jokubynaitė El.p.: violeta.jokubynaite@klaipeda.ltvioletajo@gmail.com.

LAUKIAME SU NEKANTRUMU! Smile

 

2. 2010 02 09d., 14.00. val., PSKC. Tema:Klaipėdos profesinių mokyklų veiklos pristatymas. Pranešėjos: Areta Skukauskienė ir Kristina Kazakauskienė. 

1. 2010-01-12 d. 14 val. PŠKC. Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas.

2010 m.

 

KLAIPĖDOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2010 m.

 

 

Tikslas:  tęsti socialinių pedagogų susirinkimų organizavimą, rūpintis darbo,

                kvalifikacijos kėlimo sąlygomis.

 

Uždaviniai:

  1. bendradarbiaujant su socioedukacinio darbo teorijos ir praktikos specialistais ir toliau dalintis darbo patirtimi (tarpusavyje ir su kitais specialistais);
  2. skleisti naujausią Lietuvos ir užsienio šalių socioedukacinio darbo patirtį ir idėjas;
  3. dalyvauti socialinės paramos sistemos vaikams ir jų šeimoms kūrime ir rūpintis šios sistemos funkcionavimu.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingi ir pranešėjai

 

I. Metodiniai susirinkimai ir metodinio būrelio posėdžiai

 

 

1.

Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos plano 2010 m. sudarymas

2010 01 12

J. Židickienė

2.

Klaipėdos profesinių mokyklų veiklos pristatymas

2010 02 mėn.

A. Skukauskienė,

K. Kazakauskienė

 

3.

Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimas

2010 03 mėn.

R. Borta,

J. Bagdonaitė - Pašilienė,

S. Kavolienė

4.

Pokyčiai socialinių pedagogų veikloje.

2010 04 mėn.

J. Židickienė

5.

Skambantys dubenėliai. Relaksacinė terapija

2010 05 mėn.

J. Bagdonaitė - Pašilienė,

J. Židickienė

6.

Supervizija socialinių pedagogų veikloje

2010 09 mėn.

J. Židickienė

7.

Dėl nesimokančių mokinių, iškritusių iš švietimo sistemos asmenų

2010 10 mėn.

E. Kučinskienė

J. Židickienė

8.

Kauno ir Klaipėdos socialinių pedagogų veiklos ypatumai

2010 11 mėn.

J. Židickienė

9.

Socialinių pedagogų metinės veiklos analizė (SWOT)

2010 12

J. Židickienė

 

II. Gerosios patirties sklaida

 

 

1.

Socialinio darbo patirtis Vokietijoje. Įspūdžiai iš stažuotės

2010 01 12

E. Kubiliūtė

 

2.

Kryptingas profesijos pasirinkimas, karjeros planavimas.

2010 11 mėn.

J. Židickienė,

R. Mantrimienė

3.

Pasidalijimas iš stažuočių, seminarų (užsienyje, Lietuvoje)

Pagal atskirą planą

J. Židickienė

 

 

III. Konferencija (seminaras)

 

 

1.

Socialinių pedagogų pareiginių instrukcijų analizė. Kaip profesiškai „neperdegti"?

Pasitarti dėl finansų. Iš ko kaip organizuoti.

 

J. Židickienė ir metodinė taryba.

Lektoriai: Lietuvos socialinių pedagogų valdybos primininkė

A. Petruškevičiūtė,

G. Kvieskienė, Vilniaus pedagoginio universiteto, socialinės pedagogikos katedros vedėja, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos įkūrėja, globėja, daugelio mokslinės socialinės pedagoginės literatūros, vadovėlių, straipsnių autorė.

 

 Klaipėdos miesto socialinių pedagogų el.tinklalapis - klaipedossocialiniai.vip1.lt

Klaipėdos socialinių pedagogų metodinio būrelio tarybos nariai:

  1. Metodinio būrelio pirmininkė - Jolanta Židickienė, Klaipėdos „Varpo" gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė.
  2. Metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja - Rasa Mantrimienė, Klaipėdos

      H. Zudermano gimnazijos socialinė pedagogė - metodininkė.

  1. Sekretorė - Rūta Malčienė , Klaipėdos M. Gorkio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  2. Socialinių pedagogų el. tinklalapio įkūrėja ir globėja (informacijos koordinatorė ir techninis tinklalapio prižiūrėtojas) - Vaida Martyšienė, Klaipėdos Tauralaukio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  3. Atsakinga už kultūrinių renginių organizavimą - Jūratė Bagdonaitė - Pašilienė, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė - metodininkė.
  4. Atsakinga už informacinės medžiagos pateikimą socialinių pedagogų el. tinklalapyje - Genutė Liseckienė, Klaipėdos „Vitės" pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
  5. Metodinio būrelio finansininkė - Rita Borta, „Vyturio" pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.

 

Sudarė: J. Židickienė