Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

2011-12-12

 

Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas:

DIENOTVARKĖ:
1. Metodinio būrelio 2011 m. veiklos ataskaita.
2. Metodinio būrelio rinkimai.
3. Atsiliepimų apie 2011 m. metodinę veiklą ir pasiūlymų 2012 m. veiklai analizė.
4. Metodinio būrelio 2012 m. veiklos planavimas.

13 d.  14 val. PŠKC pranešėjai: J. Židickienė, D. Gulbinienė.

 

IKI

___________________________________________________________

 

2011-11-14

Sveiki,

Lapkričio 15 d. 14 val socialinių pedagogų susitikimas vyks  Paslaugų ir verslo mokykloje, J.Janonio g. 15, 21 kab.

 DIENOTVARKĖ:

Pasidalinimas gerąja patirtimi grįžus iš seminaro "Įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas" Areta S.

Būrelio metinės veiklos analizė.

Naujos tarybos rinkimo.

Kiti svarbūs klausimai. 

 

Iki pasimatymo! 

__________________________________________________________

 

2011-10-10

Sveiki,

 Spalio 11 d. 14 val. JC Atviros erdvės vyks socialinių pedagogų susitikimas.

DIENOTVARKĖ:

 Vienas iš būdų, kaip valdyti stresą - joga.

 JC vyks jogos užsiėmimas.

 Su savimi turėti sportinę aprangą.

 

Sėkmės! 

________________________________________________________ 

2011-09-12

 Sveiki,

Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas vyks rugsėjo 13 d. 14 val. PŠKC.

DIENOTVARKĖ:

1. JC Atviros erdvės atstovai, bendradarbiavimas ir sklaida.

2. KU atstovai, metodiniai klausimai.

3. Kiti aktualūs klausimai. 

_________________________________________________________ 

 

2011-05-09

Gegužės 10d. antradienį, 14 val. PŠKC  vyks miesto socialinių pedagogų susirinkimas.

Laukiame.

Smile

__________________________________________________________

 

2011-04-12

 

Balandžio 12 d., antradienį, 13. 00 val., JC Atviros erdvės vyks seminaras apie Tarptautinių projektų rašymą. Lektorės Violeta Jokubynaitė ir Zigmantė Čiakaitė iš  Jaunimo centro Atviros erdvės.  

 

2011-02-28

 

Socialinių pedagogų susirinkimas  vyks kovo 9 d., trečiadienį, 13.00 val. Prano Mašioto pagrindinėje mokykloje.

Dienotvarkė:

 1. Socialinės veiklos organizavimas P. Mašioto pagrindinėje mokykloje. Gerosios patirties sklaida. (Pranešėja S. Kavolienė).
 2. Svečiai iš Dvasinės pagalbos jaunimui centro.
 3. Kiti aktualūs klausimai. 

              

 

 __________________________________________________________

2011-01-25

Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas,  vyks vasario 8 d., (antrą mėnesio antardienį), 13 val.,

VIETA: Atviros erdvės centre (Simonaitytės g. 24).

TEMA: diskusija "Neformalios jaunimo grupės". Pranešėjas: Jurgis Ašmonas (Atviros erdvės).

Į diskusiją galima atsivesti keletą mokinių (iki 5 ).

Dar bus ir kitų sprendžiamų klausimų.

 

Tad lauksime VISŲ.

____________________________________________________________ 

2011-01-11

Socialinių pedagogų susirinkimas vyks 11d. 14 val. KPŠKC.

Iki. 

____________________________________________________________

 

 

 

KLAIPĖDOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2011 m.

 

 

Tikslas.  Tobulinti socialinių pedagogų profesinę kompetenciją.

Uždaviniai:

1. Teikti socialiniams pedagogams metodinę pagalbą.

 1. Bendradarbiaujant su socioedukacinio darbo teorijos ir praktikos specialistais ir toliau dalintis darbo patirtimi (tarpusavyje ir su kitais specialistais);
 2. Skleisti naujausią Lietuvos ir užsienio šalių socioedukacinio darbo patirtį ir idėjas;
 3. Dalyvauti socialinės paramos sistemos vaikams ir jų šeimoms kūrime ir rūpintis šios sistemos funkcionavimu.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingi ir pranešėjai

 

I. Metodiniai susirinkimai ir metodinio būrelio posėdžiai

 

 

1.

Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos plano 2011 m. parengimas.

2010 m. veiklos SWOT analizė.

2011-01-11

S. Kavolienė

J. Židickienė

 

2.

Tarptautinių projektų rengimas.

2011-04-12

 

V. Jokubynaitė

J. Židickienė

3.

Socialinio pedagogo veikla  (patirtis ir naujienos iš stažuočių, seminarų užsienyje ir  Lietuvoje).

Data tikslinama

J. Židickienė

 

4.

Metodinio būrelio 2011 m. veiklos analizė.

Gruodis

J. Židickienė

 

II. Gerosios patirties sklaida

 

 

1.

Socialinio pedagogo veiklos ypatumai. Gerosios patirties  sklaida („Vyturio" pagrindinės mokyklos soc. pedagogė

R. Borta).

Data tikslinama

J. Židickienė

R. Borta

2.

Atvira veikla. Užgavėnių šventė.

(V. Martyšienė, Tauralaukio pagr. m- kla)

Data tikslinama

J. Židickienė

V. Martyšienė

3.

Socialinės veiklos organizavimas P. Mašioto pagr. m-kloje. Gerosios patirties sklaida  

(S. Kavolienė)

2011-03-08

 

J. Židickienė

S. Kavolienė

 

 

III. Kiti renginiai

 

 

1.

Išvyka į Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokyklą.

2011 m. gegužė

J. Židickienė

R. Mantrimienė

V. Martyšienė

2.

Diskusija ,,Neformalios jaunimo grupės" jaunimo centre ,,Atviros erdvės".

2011-02-08

 

J. Ašmonas

J. Židickienė

3.

Susitikimas - diskusija „Kriminogeninė situacija Klaipėdos mieste".  

2011-05-10

 

J. Židickienė

V. Jokubynaitė

V. Lideikytė

4.

Jogos užsiėmimas.

2011-06-14

 

J. Židickienė

V. Jokubynaitė

 

Ryšiai su kitomis institucijomis

Klaipėdos universitetas,

Jaunimo centras ,,Atviros erdvės",

Klaipėdos vyriausias policijos komisariatas,

Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento

Švietimo skyriaus

Ugdymo kokybės ir kaitos poskyris,

Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriai,

Klaipėdos pedagogų švietimo kultūros centras,

Klaipėdos psichologinė - pedagoginė tarnyba,

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija.

 

 

 

 

 Klaipėdos miesto socialinių pedagogų el.tinklalapis - klaipedossocialiniai.vip1.lt

Klaipėdos socialinių pedagogų metodinio būrelio tarybos nariai:

 1. Metodinio būrelio pirmininkė - Jolanta Židickienė, Klaipėdos „Varpo" gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė.
 2. Metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja - Rasa Mantrimienė, Klaipėdos

      H. Zudermano gimnazijos socialinė pedagogė - metodininkė.

 1. Sekretorė - Rūta Malčienė , Klaipėdos M. Gorkio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
 2. Socialinių pedagogų el. tinklalapio įkūrėja ir globėja (informacijos koordinatorė ir techninis tinklalapio prižiūrėtojas) -  Vaida Martyšienė, Klaipėdos Tauralaukio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
 3. Atsakinga už kultūrinių renginių organizavimą - Jūratė Bagdonaitė - Pašilienė, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė - metodininkė.
 4. Atsakinga už informacinės medžiagos pateikimą socialinių pedagogų el. tinklalapyje - Genutė Liseckienė, Klaipėdos „Vitės" pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.
 5. Metodinio būrelio finansininkė - Rita Borta, „Vyturio" pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė.

 

Sudarė: J. Židickienė