Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

2012-12-23

Mielieji,

Kalėdos – stebuklų metas.

Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums gražią viltį ir tikėjimą.

Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi.

Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą.

Tedovanoja Jums Kalėdų Senis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.

 

Kviečiame palydėti senuosius ir sutikti naujuosius kartu su kolegomis, bendraminčiais...

Susitikimą organizuojame 2013 m. sausio 3 d. 15 val.  Kavinukė „Happy you“ Turgaus g. 17.

 

IKI

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2012-12-11 

 

Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas vyks 2012-12-11 d. 13 val. susitinkame Turgaus g. 21


1. Metodinio būrelio 2012 m. veiklos ataskaita (SSGG analizė).
2. Pasiūlymų 2013 m. metodinei veiklai analizė. Metodinės veiklos gairės 2013 m.
3. Nelankančių mokinių žymėjimo el. žurnale NEMIS ypatumai (E. Kučinskienė).

4. Naujametinio vakarėlio organizavimas.

 

_

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UGDYMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO ŠVIETIMO SKYRIUS

 

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

 

KVIETIMAS

 

Kviečiame rengti pranešimus ir dalyvauti Klaipėdos miesto metodinėje – praktinėje konferencijoje

 

„PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖ PAGALBA VAIKUI, JO ŠEIMAI IR MOKYTOJUI“ ”

 

Konferencija vyks 2012 m. lapkričio mėn. 20 d.

 

Vieta: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre Herkaus Manto g. 77, Klaipėda

 

 

Dalyviai: pagalbos mokiniui specialistai, socialiniai partneriai.

 

Konferencijos tikslas: aptarti sėkmingos specialistų dirbančių su vaikais ugdymo įstaigoje veiklos organizavimo aspektus, pasidalinti gerąją specialistų patirtimi mokykloje, sprendžiant iškylančias problemas vaikui, jo šeimai ar mokytojui.

 

Konferencijos probleminės sritys:

 • Pagalbos mokiniui specialistų teisės, pareigos ir atsakomybė. Skirtumai ir panašumai.
 • Pagalbos mokiniui specialisto veiklos sferos. Veiklos planavimo ypatumai.
 • Pagalbos mokiniui specialisto vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje pagrindiniai aspektai.
 • Edukacinės veiklos įtaka vaiko asmenybės formavimui.
 •  

Darbo formos: pranešimai, stendiniai pranešimai, metodinių darbų paroda.

 

Reikalavimai pranešimams:

 • Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti.
 • Iš anksto parengiamos ir konferencijos rengėjams pateikiamos pranešimų tezės.
 • Pranešimų trukmė - 15 min.
 • Stendiniai pranešimai ir metodiniai darbai pristatomi žodžiu.

 

Konferencijos pranešimų tezes iki 2012 m. lapkričio mėn. 1 d. siųsti el. p. konf.soc@gmail.com

 

Pranešėjams bus išduodami Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, klausytojams – kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Konferencijos organizatoriai:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Klaipėdos socialinių pedagogų metodinis būrelis.

Klaipėdos psichologų metodinis būrelis.

 

__________________________________________________________

Sveiki,

Socialinių pedagogų susitikimas vyks spalio 9 d.14 val. PSKC.
Dienotvarkė: 
1. Paauglių nusikalstamumo mieste analizė (susitikimas su Nepilnamečių reikalų specialistais).

2. Darbas su delinkventinio elgesio paaugliais.

3. Susitikimas su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais „Socialinis pedagoginis konsultavimas.

4. Organizaciniai klausimai dėl konferencijos "Socialinė - psichologinė pagalba vaikui jo šeimai ir mokytojui".

V. Martyšienė, J. Bliūdžiuvienė, V.Lideikytė, R. Nemčiauskienė,G.Misevičienė

 

Iki 

__________________________________________________________________

 

Socialinių pedagogų susirinkimas vyks  11 d.  (antradienį) 14 val.  PŠKC .

DIENOTVARKĖ:
1. Naujovės socialinio pedagogo darbe. (E. Kučinskienė, 
V. Morkūnienė, R. Mantrimienė).
2. II-ojo pusmečio veiklos plano koregavimas. (V. Martyšienė).
3. Kiti klausimai.
 
Iki pasimatymo
 
Kur beeitum - nesvarbu koks oras - visada pasiimk savo nuosavą saulę. 
(A.J.D'Angelo)

 

______________________________________________________________________

2012-06-11

Socialinių pedagogų edukacinė išvyka į Juodkrantę numatyta birželio 19 d. 

Dėl išvykimo laiko ir kitų dalykų kreiptis į soc. pirmininkę.

 

GERŲ ATOSTOGŲ!

______________________________________________________________________

2012-04-24

 

 KVIETIMAS

 Kviečiame rengti pranešimus ir dalyvauti Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinėje – praktinėje konferencijoje 

„SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA UGDYMO ĮSTAIGOJE” 

Konferencija vyks 2012 m. gegužės mėn. 15 d. 14 val. 

Vieta: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre Herkaus Manto g. 77, Klaipėda 

Dalyviai: socialiniai pedagogai. 

Konferencijos tikslas: aptarti sėkmingos specialistų dirbančių su vaikais ugdymo įstaigoje veiklos organizavimo aspektus, pasidalinti gerąją patirtimi mokykloje, sprendžiant iškylančias problemas.

Konferencijos probleminės sritys: 

 • Pagalbos mokiniui specialisto veiklos sferos. Veiklos planavimo ypatumai ir kitos pagalbos teikimo gairės.
 • Prevencinės veiklos įvairovė ir įtaka vaiko asmenybės formavimui. 

Darbo formos: pranešimai, metodinių darbų paroda. 

Reikalavimai pranešimams:

 • Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti.
 • Pranešimų trukmė - 10 min.

Registracija dėl konferencijoje skaitomų pranešimų vykdoma iki 2012 m. gegužės mėn. 8 d. siųsti el. p. konf.soc@gmail.com,   klaipedos-socialiniai-pedagogai@googlegroups.com,

 

Pranešėjams bus išduodami Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Konferencijos organizatoriai: Klaipėdos socialinių pedagogų metodinis būrelis.

 

____________________________________________________________

 

2012-04-03

Balandžio 19 d.  9.30 val. P. Mašioto progimnazijoje organizuojamas Klaipėdos ir Mažeikių miestų socialinių pedagogų susitikimas.

Socialinių pedagogų  veiklos ypatumai ir problemos ugdymo įstaigose.

Dalyviai: Klaipėdos ir Mažeikių miestų socialiniai pedagogai.

Atsakingi : V. Martyšienė, S. Kavolienė, D. Gulbinienė

 

Iki

_____________________________________________________________

 

2012-03-12

Kovo 13 d. 14 val. Socialinių pedagogų metodinė išvyka į Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės dienos centrą.

Dienos centras įsikūręs Klaipėdos Rubliovo mokykloje.

    DIENOTVARKĖ:

 1. Susipažinsime su centro veikla, bendradarbiavimo galimybėmis.
 2. Vykusios konferencijos "Jaunimo politika Klaipėdos mieste" aptarimas.
 3. Dėl numatomos pagalbos mokiniui specialistų konferencijos.
 4. Kiti klausimai.

IKI PASIMATYMO!

---------------------------------------------------------------------------

2012-02-13

Vasario 14 d. 14 val. PŠKC, socialinių pedagogų metodinis susirinkimas.

DIENOTVARKĖ:
1. Smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose. (R. Norvydienė, L. Kelnerytė). 
2. Socialinio darbo praktikos vadovo vaidmuo besikeičiančioje visuomenėje. (R. Borta).
3. Atviros erdvės jaunimo centro darbuotojai, pasidalins mintimis ir darbais prevencine tema. (V. Jokubynaitė).
4. Bendros soc. pedagogų veiklos Klaipėdos mieste numatymas. 
5. Diskusija soc. paramos teikimo klausimais. 
6. Kiti aktualūs klausimai.
7. Numatomos veiklos pristatymas.

 

Iki

 -----------------------------------------------------------------------------

2012-01-02

 Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas sausio 10 d. 14 val. PŠKC.

 DIENOTVARKĖ:

 1. Klaipėdos psichikos sveikatos centro vadovas A.Slatvickis "Tarpinstitucinis bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje".

 2. Diskusijos su socialinės paramos skyriaus specialistais aptarimas.

 3. 2011m. socialių pedagogų metodinės veiklos apžvalga.

 4. Socialinių pedagogų metodinės veiklos pristatymas 2012m. 

 5. Kiti aktualūs klausimai. 

 

 Iki pasimatymo!