Susirinkimai
Archyvas 2012 m.
Archyvas 2011 m.
Archyvas 2010 m.
Archyvas 2009 m.
Konferencijos, seminarai...
2012 m. veiklos planas
2013 m. veiklos planas
2014 m. veiklos planas
Archyvas 2013 m.
Archyvas 2014 m.
2015 m. veiklos planas
Archyvas 2015 m.
2016 m. planas
Metodinio būrelio veikla PŠKC 2016 12
Archyvas 2016 m.
Archyvas 2017 m.
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Kontaktai
Renginiai
 

2013-12-23

Kalėdinis sveikinimas 

http://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE

Tegul meilė ir šiluma apgaubia Jūsų namus Kūčių vakarą… Tegul linksmas ir kupinas paslapčių išaušta šv. Kalėdų rytas. Tegul džiaugsmą, naujas viltis ir prasmingus darbus dovanoja kiekviena 2014 – ųjų metų diena.

 

Kviečiame sutikti naujuosius 2014 m. ir palydėti senuosius 2013 m.  Monte Cristo Cafe. 

Susitinkame gruodžio 27 d. 14 val.  adresu  S.Šimkaus g. 14 (rūsys), Klaipeda. 

 Nuoroda google maps Monte Cristo Cafe  55.713970,21.127951

 
◊     ◊    ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊
 
Socialinių pedagogų susirinkimas vyks gruodžio 10 d. 14 val. PŠKC
1. SSGG analizės duomenų apibendrinimas.  V. Martyšienė
2. Kiti klausimai ( artėjančių švenčių minėjimas).
 
Papildomas surinkimas suinteresuotiems socialiniams pedagogams: 
Socialinės pedagogikos katedroje nuo 13.30 iki 14.30 gruodžio 5 d. 
1. Aptarti socialinio pedagogo veiklos iššūkius bei KU socialinės pedagogikos  katedros galimybes talkinti juos sprendžiant. Pagrindinis diskusijos tikslas - asociacijos kūrimo klausimas. I.Klanienė, G.Šmitienė.
 
 
`   `   `   `   `  `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `
 
2013-11-04
 
Socialinių pedagogų susirinkimai vyks:
 
Lapkričio 6 d. 15 val. M.Gorkio pagrindinėje mokykloje. 
1. Profesinio atvejo analizės grupė. V.Martyšienė, A.Skukauskienė.
Dalyvauja pageidaujantys socialiniai pedagogai.
 
Lapkričio 12 d. PŠKC 14 val. 
 
1. Socialinio pedagogo pagalba mokytojams bendraujant su tėvais. V. Martyšienė, S. Kavolienė
2. Analizė ir aptarimas būrelio stiprybių, silpnybių, trūkumų ir galimybių. Pasirengimas 2013 m. veiklos ataskaitai.
3. Kiti aktualūs klausimai.
 
Iki susimatymo!
 
-----------------------------------------------------------------------
2013-10-01
 
Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas: spalio 8 d. 14 val. PŠKC
Dalyviai: socialiniai pedagogai.
Darbotvarkė:
1. Darbas su nusikalsti linkusiais paaugliais, pagalba mokiniui.
2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais (patirties sklaida).
3. Socialinių pedagogų asociacija- teisiniai aspektai.
4. Kiti einamieji klausimai.
 
 
Iki susitikimo!
 
___________________________________________________________ 
 

Sveiki,

 

Socialinių pedagogų susirinkimas vyks rugsėjo 10 d. 14 val. PŠKC 

Darbotvarkė:

1. II pusmečio metodinės veiklos plano aptarimas.

2. Naujovės socialinio pedagogo darbe. Pasikeitusių ar atšauktų teisinių dokumentų analizė.

3. Poezijos terapija ugdyme. Knygos "Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę" pristatymas socialiniams pedagogams. Autorė Rita Staršelskienė.

4. Kiti aktualūs klausimai.

 

Geros mokslo metų pradžios!

 

 

`   `   `  `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `   `

Sveiki,

 Socialinių pedagogų metodiniai susirinkimai gegužės mėnesį vyks: 


Gegužės 14 d. 14 val.  Klaipėdos Tauralaukio progimnazijoje, Klaipėdos g. 31. 

1.  Atvejo analizė J. Bliūdžiuvienė, V. Martyšienė. 

2. Lankomumo prevencija ugdymo įstaigose V. Morkūnienė, R. Borta.

 

Gegužės 09 d. išvyka į Mažeikius. 

1.Susitikimas su Mažeikių miesto socialiniais pedagogais. „Socialinio pedagogo veikla ugdymo įstaigoje“. Dalinimasis patirtimi, bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas. V. Martyšienė, S. Kavolienė

 

 
Iki susitikimo!
 
                                                                                  
 

Sveiki,

Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas vyks balandžio 9 d. 14 val. PŠKC. 

DIENOTVARKĖ:
1. Stresas ir jo įveikimas socialinio pedagogo darbe.
3. Diskusija su Vaiko teisių apsaugos specialistais. Profesinių kompetencijų plėtojimas.
4. Paskaita „Vaistažolės, prieskoniai, arbata“. (L. Razmuvienė, KU). 

 

                                                                  

Sveiki, 

Kovo 12 d. 14 val, socialinių pedagogų susirinkimas vyks Klaipėdos Verdenės progimnazijoje Kretingos g. 22 

 

Raginimas aktyviai įsilieti į būrelio veiklą, dalintis praėjusių renginių patirtimi su kolegomis. Plačiau ir išsamiau papasakotas renginių ciklas palieka gilesnį įspūdį ir prisiminimus. Kvietimas dalintis plakatais, stendais.

1. Gerosios patirties sklaida. „Smurto patyčių prevencija ugdymo įstaigose“. Padėsime vieni kitiems pasidalindami savo patirtimi vykdant patyčių prevenciją ugdymo įstaigose. V.Martyšienė, V.Morkūnienė, G.Misevičienė, S.Kavolienė,

2. KU dėstytoja R.Saveljeva "Smurto patyčių prevencija". 

3. Vakarų Lietuvos Tėvų forumo atstovai pristatys savo veiklą, numatysime bendradarbiavimo galimybes. V.Martyšienė

4. Susitikimas su Moksleivių parlamento nariais. Diskusija padės plėtoti bendradarbiavimo galimybes. R.Borta

5. Kiti aktualūs klausimai.


Smagių ir prasmingų jums švenčių!


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sveiki,

Vasario mėnesį turėsime du susitikimus.
 
VASARIO 5 d. 14 val. PŠKC 
1. Socialinio pedagogo darbo sritis - socialinės pedagoginės pagalbos teikimas mokykloje.
2. DPJC veiklos pristatymas. DPJC socialinės pedagogės.
3. Kvalifikacijos kėlimas.
4. Kito mėnesio susitikimo aptarimas.
5. Kiti klausimai.

 

VASARIO 26 d. 14 val.  ( vieta tikslinama ) 

 1. Disputas „Ar mokame spręsti konfliktus?“  Psichologas M. Radušis.

 2. Atvejo analizė. Profesinis konsultavimas.