Susirinkimai
Foto galerija
Soc ped veiklos dokumentai
Atestacija
Įstatymai
Verta žinoti
Naudingos nuorodos
Socialinės paramos rezoliucija
Soc pedagogo veiklos reglamentavimas
Knyga Padėkime vaikams mokytis Metodinės rekomendacijos 2013 m.
Knyga Padėkime vaikams mokytis Metodinės rekomendacijos 2013 m.
Knyga Padėkime vaikams mokytis Metodinės rekomendacijos 2013 m.
Pedagogų apmokėjimas
Soc. param Klaipėdos mieste
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Klaipėdoje
Ankstyvosios intervencijos programa
Atmintinė tėvams, išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinanti
Filmukas apie narkotines medžiagas
Kontaktai
Renginiai
 

2018-01-03

Svarbiausi pokyčiai šeimos politikos srityje 2017-2018 m.

FINANSINĖS PASKATOS:
1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Išmokų vaikams įstatyme įtvirtinti Vaiko pinigai (30 eur).
2. Tame pačiame įstatyme numatyta dar viena nauja išmokų rūšis – išmoka įvaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką 24 mėnesius bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka (304 Eur) per mėnesį ir mokama ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 m., išskyrus atvejus, kai įtėviai turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Naujomis nuostatomis įsivaikinusiai šeimai suteikiamos tokios pačios atostogos, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui.
3. Nuo 2017 m. įteisintos dvi naujos išmokos: išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui - 152 Eur už kiekvieną vaiką. Ji mokama vaiko tėvams iki 26 metų, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 metų studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir kurie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.
4. Nuo 2018 m. minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos (jos dydis šiuo metu – 38 eurai), vadinasi, minimali mėnesinė motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 228 eurai (iki šiol buvo 166 eurai).
5. „Sodros“ mokamai motinystės išmokai apskaičiuoti nebetaikomos vadinamosios „lubos“.
6. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas iki šiol jis buvo 1 bazinės išmokos dydžio).
7. Sergančius vaikus slaugyti bei išmokas gauti gali ir seneliai, taip pat ilgėja slaugos laikotarpis:
a. Kad gautų išmoką, jie turi būti dirbantys ir draudžiami ligos socialiniu draudimu bei turėti reikalingą ligos draudimo stažą. Vienu metu išmoką sergančio vaiko slaugai galės gauti vienas iš jį slaugančių ir teisę į išmoką turinčių šeimos narių.
b. Taip pat ilgėja sunkiomis ligomis sergančių vaikų slaugos laikotarpis. Ypač sunkių ligų atveju išmoka už vaiko iki 18 metų slaugą jį slaugančiam tėčiui, mamai, seneliui, senelei, globėjui ar rūpintojui galės būti mokama iki 364 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos, o už sunkiomis ligomis sergančio vaiko iki 18 metų slaugą – iki 180 kalendorinių dienų.
8. Nuo sausio 1 d. teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgis daugiavaikiai tėčiai (įtėviai), išauginę 5 ir daugiau vaikų, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka skyrimo sąlygų. Ši pensija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu daugiavaikei motinai nebuvo paskirta antrojo laipsnio valstybinė pensija.
9. Nuo 2018-07-01 įsigalios Finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjančioms pirmąjį būstą.
10. Nuo 2018 m. liepos 1 d įsigalioja naujas VTAPĮ, vyksta intensyvūs paruošiamieji darbai, rengiami įvairūs aprašai, įgyvendinimo tvarkos ir pan. siekiant stiprinti Vaiko teisių specialistų bei socialinių darbuotojų kompetencijas, gerinti darbo aplinką. Dirbantys su šeimomis pasigenda efektyvių prevencinių darbo su šeima metodikų, kurias ketiname diegti visoje Lietuvoje.
PASLAUGOS ŠEIMAI:
1. Jau metus savivaldybėse vykdoma ES priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai”, skirta visoms šeimoms, parodė, kad populiariausios paslaugos (nemokamos) - pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūra, užimtumas, pavežėjimas, mediacija, apie kurią prieš metus galėjome tik pasvajoti. Tiesa, dar ne visos savivaldybės pradėjo šią priemonę įgyvendinti, bet privalės padaryti visos.
2. Pernai priimtame Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintas privalomas bazinis paslaugų paketas šeimai visose savivaldybėse. Per šiuos metus turėsime nustatyti, kokios paslaugos šeimoms yra pačios reikalingiausios. Jos ir sudarys minėtą bazinį paketą. Tame pačiame įstatyme nustatyta visa šeimų atstovavimo sistema – nuo ŠT savivaldybėse iki Naciolinės šeimos tarybos Seime bei Šeimos komisijos prie LRV, kuri turės parengti ilgalaikę šeimos stiprinimo programą.
3. Nauja priemonė - Tėvų linija - konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 .

2018-01-01

 

Nuo 2018-ųjų metų įsigaliojo nauja prekybos alkoholiu tvarka.

Svarbiausi pasikeitimai:


2016-05-18


Seimas uždraudė nepilnamečiams rūkyti ir su savimi turėti  tabako gaminių
2015 m. balandžio 23 d. pranešimas VIR 
     Seimas plenariniame posėdyje priėmė Tabako kontrolės įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-2728(2), kuriomis įtvirtino draudimą asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti. Už įstatymo pakeitimus balsavo 75 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai.
     Pasak pasiūlymo iniciatorių, rūkymo problema, ypač tarp nepilnamečių, didėja. „Statistika skelbia, jog rūkančiųjų skaičius pasaulyje nuolat didėja, o pradedančiųjų rūkyti amžius pavojingai jaunėja“, – pabrėžiama dokumento aiškinamajame rašte. Įstatymo pataisų autoriai tikisi, kad draudimas asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti sustiprins nepilnamečių rūkymo prevencijos priemones, sumažins tabako gaminių rūkymo (vartojimo) mastą tarp nepilnamečių.
      2015 m. balandžio 21 d. Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus (projektas Nr. XIIP-2095(2), kuriais nuo 2015 m. gegužės 1 d. nustatyta administracinė atsakomybė už šį pažeidimą. Kodekse įtvirtinama, kad:
       √ nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas užtrauks baudą nuo 14 iki 28 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. 
       √ Bauda už jaunesnių kaip 16 metų asmenų nusižengimą bus skiriama tėvams arba globėjams (rūpintojams). 
       √ Už pakartotinius nusižengimus bauda sieks nuo 28 iki 86 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.
             
        Iki šiol Tabako kontrolės įstatyme buvo įtvirtintas tik draudimas parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų, jiems nupirkti ar kitaip perduoti, tačiau nebuvo apibrėžtas rūkymo ar tabako gaminių turėjimo amžiaus cenzas.
 
 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=156909&p_k=1    

2016-01-19


Švietimo ir mokslo ministerija dar kartą siūlo didinti pedagogų atlyginimus

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-dar-karta-siulo-didinti-pedagogu-atlyginimus  2015-06-16


Patvirtintas Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas.

Švietimo ir mokslo ministras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 114 punktą 2014 metų birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 patvirtino  Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planą.

Šį planą beveik metus rengė darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo dvi Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos atstovės: Socialinės edukacijos fakulteto profesorė Giedrė Kvieskienė, lektorė Auksė Petruškevičiūtė. Pasiūlymus teikė  ir kiti asociacijos nariai: Klaipėdos miesto socialiniai pedagogai.


2015-02-12

 

Klausimas: Ar būtina atsakyti į oficialius užklausimus? 


Atsakymas: 

31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai

Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.


2012-01-10

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINIS DEPARTAMENTAS

 

sprendimas

DĖL Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo  ______

 

   Nr.  

Klaipėda

 

 

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214) 2 straipsnio 5 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktais, 10 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 8 dalimi, vykdydama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. AD1-117 „Dėl Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo" 1 punktą, atsižvelgdama į  Klaipėdos _____ 2009-04-06 prašymą Nr. ____  „Dėl _______ minimalios priežiūros", Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybos 2009-04-07 raštą Nr. VS-1342 „Išvada dėl _______" bei prevencinio darbo koordinavimo grupės 2009-04-09 protokolą Nr. ADM- ,

               n u s p r e n d ž i u:

               1. Skirti ______, gim.  ______, gyv.  _______, šias minimalias priežiūros priemones:

               1.1. mokytis iki mokslo metų pabaigos Klaipėdos ___ vidurinėje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programą laikantis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

               1.2. lankyti nuo 2009 m. balandžio 20 d. iki rugsėjo 1 d.  psichologo konsultacijas pagal įstaigos direktorės  _______ patvirtintą grafiką.

                2. Įpareigoti mamą  __, gim.  ______, ir tėvą _______, gim. ______, užtikrinti 1 punktu paskirtų priemonių įgyvendinimą.

               3. Nustatyti, kad:

               3.1. šio sprendimo 1.1 punktu nurodytą vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdysiantis   asmuo -   mokyklos socialinis pedagogas ________;

               3.2. šio sprendimo 1.2 punktu nurodytą vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdysiantis   asmuo -  mokyklos psichologė ______.

                4. Rekomenduoti tėvams  ______, gim.  _____, ir  _______, gim.  ______, kartu su dukra(sūnumi) lankyti nuo 2009 m.  balandžio 20 d. iki  rugsėjo 1 d.   psichologo konsultacijas.

               Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Mokyklos direktorius

 

 ___________

 

 

 

 

 Ruošėjo vardas, pavardė

data


2009 09 21

Teikdami ataskaitas dėl minimalios priežiūros priemonių, mūsų patvirtintas atskaitos formas pildykite ant mokyklos firminių blankų su visais mokyklos rekvizitais, nes kitaip ataskaitos nebus priimamos.
 
Pagarbiai,
Edita Kučinskienė
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Socialinio departamento
Švietimo skyriaus vyiausioji specialistė
Tel. (8-46) 39 61 51

 


 2009-05-29 

Informacija

Chemines medžiagas naudokite pagal paskirtį!

                      Dešimtys tūkstančių žmogaus sukurtų cheminių medžiagų šiuo metu plačiai naudojamos visame pasaulyje. Kasmet rinkoje atsiranda dar 1-2 tūkst. naujų cheminių medžiagų. Europos Sąjungoje yra apie 100 tūkst. įvairių cheminių medžiagų ir apie milijoną komercinių produktų. Su tūkstančiais jų susiduriame kasdien. Jas vartojant ne pagal paskirtį, keliama rimta grėsmė sveikatai.

                      Cheminių medžiagų, dar vadinamų „buzais", „poperiais", „niochais", uostymas yra opi problema. Šios medžiagos pristatomos ir parduodamos kaip kambarių oro gaivikliai, dezodorantai bei odos valikliai. Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės informuoja, kad lakiųjų medžiagų uostymas sukelia fantazijas, haliucinacijas, košmarus, artėjančio pavojaus, mirties baimę, todėl vartotoją apima nerimas, panika, depresija, atsiranda minčių apie savižudybę.

                      Visos cheminės medžiagos vienaip ar kitaip veikia žmogaus organizmą.

  • Lakiųjų organinių cheminių medžiagų net ir trumpalaikis vartojimas sukelia apsinuodijimo simptomus, pažeidžia vidaus organus, gali tapti įvairių nervų sistemos sutrikimų priežastimi, skatina odos ligas, gali sukelti impotenciją.
  • Toksinės medžiagos kaupiasi kepenyse, inkstuose, sutrikdo šių organų funkcijas.
  • Kai kurie tirpikliai, pavyzdžiui, benzolas, veikia kaulų čiulpus ir sukelia kraujo ligas.
  • Sutrikus imuninei funkcijai, susergama leukemija.
  • Dažnas ir ilgalaikis amilnitrito poveikis gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus, pasižymi vėžį sukeliančiomis savybėmis.
  • Įkvepiant lakiųjų medžiagų tiesiai į plaučius, gali sustoti kvėpavimas.

• Į kraują išsiskiria daug adrenalino ir kitų streso hormonų, todėl netikėtai užkluptam ir dėl to patyrusiam stresą paaugliui gali sustoti širdis.